Barbara Zając

„Im bardziej jest się uczciwym wobec siebie, tym większą ma się szansę na satysfakcjonujące życie.” Nancy McWilliams

KIM JESTEM?

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Neuropsychologia i neurokognitywistyka. Obecnie szkolę się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie na całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie humanistycznym. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych szkoleniach.

CZYM KIERUJĘ SIĘ W PRACY PSYCHOTERAPEUTY?

W pracy terapeutycznej kieruję się przede wszystkim wrażliwością, szczerą ciekawością i uważnością na osobę, aby wraz z nią tworzyć bezpieczną przestrzeń do odkrywania samych siebie. Bliskie mi jest holistyczne spojrzenie na naturę człowieka oraz skupienie nie tylko na jego deficytach czy trudnościach, ale też na osobistych predyspozycjach i zasobach.


Prowadzę psychoterapię głównie w nurcie humanistycznym, lecz w pracy czerpię szerokie inspiracje. Bliskie jest mi myślenie psychoanalityczne, techniki poznawczo-behawioralne, czy neuronauka. Sięgam również do kultury i filozofii. Integruję różne obszary dopasowując proces psychoterapii do potrzeb osoby naprzeciwko mnie.


Najważniejsza w relacji terapeutycznej jest dla mnie postawa pełna otwartości i zrozumienia w poszanowaniu dla Twoich indywidualnych potrzeb i wartości. Towarzyszę Ci w terapii przy odkrywaniu samego siebie wierząc, że każdy posiada zasoby niezbędne do mierzenia się z życiowymi wyzwaniami.


JAKI RODZAJ PSYCHOTERAPII PROWADZĘ?

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób od 18 roku życia oraz psychoterapię grupową. Oferuję swoją pomoc osobom, które doświadczają trudności w realizowaniu się w swoim życiu i relacjach, m.in. osobom zmagającym się ze stresem, objawami somatycznymi czy zaburzeniami nastroju, odżywiania oraz innymi problemami.


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Skierowana jest do osób doświadczających trudności natury psychicznej, emocjonalnej czy behawioralnej w codziennym życiu. Jest to zaplanowane działanie, podczas którego identyfikujesz obszary problemowe, określasz cele oraz poszukujesz możliwości dokonania zmiany. W trakcie trwania psychoterapii ustalone na początku cele mogą się zmieniać wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami oraz możliwościami. Psychoterapia to forma leczenia o naukowo potwierdzonej skuteczności w wielu badaniach i metaanalizach, a głównym czynnikiem leczącym jest relacja między klientem a terapeutą. Ku zapewnieniu możliwości zbudowania bezpiecznej relacji, terapia indywidualna odbywa się regularnie, minimum raz w tygodniu o stałej porze. Jedna sesja trwa 50 minut.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Jest metodą leczenia tak samo skuteczną, jak psychoterapia indywidualna, a w wielu przypadkach ma nawet większą skuteczność. Opiera się na założeniu, że problemy psychiczne mają charakter relacyjny i w relacjach z innymi się przejawiają. Psychoterapia grupowa daje unikalne możliwości zobaczenie siebie z perspektywy innych oraz przyjrzenia się swojemu funkcjonowaniu w relacjach z innymi. Grupa jest niczym małe laboratorium, w którym możliwe jest doświadczanie siebie w relacji z innymi, a także próbowanie nowych sposobów zachowania, które z różnych względów nie są dostępne w codziennym życiu. Przeznaczona jest dla osób przeżywających trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji, przeżywających lęk społeczny, doświadczających pustki i poczucia braku sensu życia, odczuwających napięcie i niepokój. Sesje odbywają się cotygodniowo w kameralnych grupach, trwają 120 minut.

WARSZTATY


Pomagają w rozwoju osobistym, służą przede wszystkim poszerzeniu wiedzy teoretycznej oraz wykorzystywaniu nabytej wiedzy w doświadczeniu. W wielu przypadkach teoria może być ważnym punktem wyjścia do samopoznania i odnalezienia się w relacjach międzyludzkich. Zawierają w sobie elementy psychoedukacyjne, doświadczenia oraz żywy dialog. Dają możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności związanych z funkcjonowaniem psychicznym i emocjonalnym. Prowadząc warsztaty kładę nacisk na umiejętności praktyczne mogące przysłużyć się do polepszania jakości życia osób uczestniczących. Warsztaty skrojone są pod konkretne potrzeby zgłaszane przez uczestników, którzy w bezpiecznej i komfortowej atmosferze mogą zmierzyć się z własnymi lękami, obawami i trudnościami natury psychicznej.

MOJE DOŚWIADCZENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Doświadczenie zawodowe, jako psycholog i psychoterapeuta, zdobywałam podczas licznych staży klinicznych m.in. w Katedrze Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego, Szpitalu im. dra. Babińskiego oraz na oddziale neurologicznym w Szpitalu im. Rydygiera. Doświadczenie kliniczne uzupełniałam również jako asystentka badań naukowych z zakresu psychologii i neuronauk.


Pracuję w zgodzie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty, a swoją pracę poddaję stałej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


SZKOLENIA Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII I PSYCHOLOGII


  • Neuropsychologia i neurokognitywistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim z dyplomem psychologa
  • Roczny Staż Gestalt w Instytucie Gestalt
  • Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i oraz European Association for Gestalt Therapy)
  • Szkoła Zimowa Gestalt
  • Trening terapeutyczny otwarcia z Małgorzatą Lambert
  • Praca z osobowością borderline
  • Psychologiczna diagnoza kliniczna zróżnicowanych form patologii osobowości

Zapraszam do kontaktu

530 997 679


Barbara Zając - ZnanyLekarz.pl